Panzer-Division Tatra


ZLOŽENIE DIVÍZIE

Pôvod a vznik divízie


Kampfgruppe Ohlen (bojová skupina Ohlen, veliteľ Oberst Conrad von Ohlen)
Jednotka presunutá 29.augusta 1944 v smere na Žilinu od Bytče z Protektorátu a z výcvikového strediska na Záhorí.
Pozostávala z:
* Panzer-Grenadier-Ersatz-Regiment 82 (Náhradný pluk tankových granátnikov 82)
* Landesschützen-Batallion 1/373t (1.rota zemebraneckého práporu)
* Landesschützen-Batallion II/1 (Zemebranecký prápor) pripojené neskôr
* Landesschützen-Batallion I/8 (Zemebranecký prápor) pripojené neskôr
* Kampfgruppe Senitz (Bojová skupina Senica - vytvorená vo výcvikovom priestore na Záhorí (Truppen-Übungs-Platz Kleinen Karpaten)
* Panzer Kompanie Gutschmidt (Rota tankov - od 20.septembra 1944 krycie označenie Hufnagel - veliteľ Oberleutnant Gutschimdt)
V tomto období disponovala táto rota asi 8 ľahkými tankami Pz.Kpfw.38(t), zvyšok stredné typy Pz.Kpfw.III a Pz.Kpfw.IV. Spolu mala rota asi 17 až tankov.
* Pioniere-Kompanie (Ženijná rota)

Kampfgruppe Junck (bojová skupina Junck, veliteľ Oberst Stephan von Junck)
Jednotka presunutá v smere na Žilinu od Čadce z územia Poľska (branný okruh VIII Vratislav)
Pozostávala z:
* Stab/Panzer-Grenadier-Regiment 85 (Štáb pluku tankových granátnikov 85 vrátane zmiešanej roty, spojovacou, guľometnou a a ženijnou čatou)
* Panzer-Grenadier-Ersatz-Batallion 13 (Náhradný prápor tankových granátnikov 13)
* S.F. (Selbst-Fahr) Kompanie (Rota samohybných diel,
od 20.septembra 1944 krycie označenie Fingerhut - neskôr označovaná ako Panzer-Jäger-Kompanie Gunther - veliteľ Oberleutnant Gunther).
V tomto období disponovala 4 až 6 ks samohybných diel StuG-III, ostatok tvorili 2 ks Marder III (Sd.Kfz.139), 2 ks Marder III ausf.H (Sd.Kfz.138), 1 ks Marder II (Sd.Kfz.132) a 1 ks Pz.Kpfw.38(t). Vo výzbroji bolo taktiež 4 ks protitankových kanónov pravdepodobne 3,7 cm Pak35/36,. Od decembra 1944 bola doplnená o 7,5 cm Pak40 spolu s pásovými ťahačmi RSO (pravdepodobne zo slovenskej koristi).

2.Kompanie Panzer Jäger Sturmgeschutz Abteilung 1376 (Rota samohybných diel/stíhačov tankov)
Neskôr premenovaná na 2.Kompanie Panzer Jäger Abteilung 741. Od 20.septembra krycie označenie Dampfmachine.
Veliteľ Leutnant Redlinger.
Jednotka dorazila do Žiliny 15.septembra 1944. Vo výzbroji mala 14 ks stíhačov tankov Hetzer. Nasadená bola po 23.septembri 1944 v Turci, začiatko októbra 1944 prevelená ku SS-Kampfgruppe Schill.

Štáb 178.divízie
Veliteľ: Generalleutnant Friedrich-Wilhelm von Loeper, od 9. októbra 1944 Generalmajor Hans-Ulrich Back.
Divízia spadala do pôsobnosti veliteľa náhradného vojska a bola umiestnená v brannom okruhu VIII Vratislav. Pôvodne sa jednalo len o divízny štáb, ktorý velil motorizovaným náhradným jednotkám. Štáb presunutý na územie Slovenska 5.septembra 1944.
Pri štábe pôsobila aj prieskumná jednotka Pravdepodobne sa jednalo o niektorú čatu Panzer Aufklärungs Abteilung 5. Vo výzbroji mala obrnené prieskumné vozidlá Sd.Kfz.222, Sd.Kfz.232. Taktiež polopásové obrnené vozidlá Sd.Kfz.250 a Sd.Kfz.251. V decembri 1944 disponoval štáb niekoľkámi spojovacími vozidla Sd.Kfz.260.

Artillerie-Abteilung  (Delostrelecký oddiel)
Zo začiatku len jedna batéria

Pioniere-Kompanie (Ženijná rota)

Od 5.septembra 1944 bola celá jednotka premenovaná na Panzer-Division-Tatra (Tanková divízia Tatra).

VÝZBROJ
Pz.Kpfw.38(t)
Pz.Kpfw.III ausf.L, M, N
Pz.Kpfw.IV
StuG-III
Pz.Jg.38(t) (Sd.Kfz.138/2 prez.Hetzer)
Sd.Kfz.250
Sd.Kfz.251
Sd.Kfz.222
Sd.Kfz.232
Marder II
Marder III ausf.H (Sd.Kfz.138)
Marder III (Sd.Kfz.139)
RSO
7,5 cm PaK40PÔSOBENIE DIVÍZIE NA SLOVENSKU POČAS SNP

29.august 1944

Jednotky bojových skupín Ohlen a Junck vstúpujú na územie Slovenska. Bojová skupina Ohlen postupovala od Trenčína cez severné Považie smerom na Žilinu, zatiaľ čo bojová skupina Junck postupovala na Žilinu zo severu od Čadce.


30.august 1944
Vojská bojových skupín OhlenJunck obsadzujú Žilinu.

4.september 1944
Príslušníci oboch bojových skupín po niekoľkodňových bojoch pod Strečnom obsadzujú Vrútky.


5.september 1944

Na územie Slovenska dorazil divízny štáb 178. divízie, ktorému boli podriadené obe bojové skupiny (Ohlen a Junck) čím vzniká Panzer-Division-Tatra.

15.september 1944
Jednotkám divízie Tatra sa podarilo nadviazať spojenie s jednotkami SS-Kampfgruppe Schäfer, ktorá postupuje od Ružomberka.


21.september 1944
Po ťažkých bojoch pri Vrútkach a v okolí obsadzujú jednotky divízie Tatra Turčiansky Svätý Martin.


6.október 1944
Po získaní kontroly nad oblasťou Turca, obsadzujú jednotky divízie Tatra aj Kremnicu a následne prechádzajú do obrany.


26.október 1944
Jednotky divízie Tatra obnovujú útok a obsadzujú Hronskú Breznicu a Dúbravu. Následne sa podieľajú na prenasledovaní ustupujúcich povstaleckých jednotiek a na vyčisťovaní obsadeného územia.
 


VELITEĽ
Veliteľ divízie
Generalleutnant Friedrich-Wilhelm von Loeper

 


DIVÍZIA V POVSTANÍObrnené časti divízie Tatra pri brodení vodného toku pravdepodobne
niekde v oblasti Turca.
September 1944Tank Pz.III ausf.L z divízie Tatra pri odstraňovaní cestných zátaras
počas postupu Turcom.
September 1944Jednotky divízie Tatra počas obsadzovania Turčianskeho Sv.Martina.
23.september 1944Príslušníci Panzer-division Tatra počas bojov na Starých Horách.
Október 1944
Víťazná prehliadka - príslušníci divízie v Bansklej Bystrici po potlačení povstania.
30.október 1944
 

 


ZDROJE:
PREČAN, Vilém: Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko 1944 – Dokumenty. Epocha, 1971.
UHRÍN, Marián: Povstalecké a protipovstalecké sily na území Žilinského kraja.
In: LACKO, M. – MALATINSKÝ, M.: Slovenské národné povstanie a záver vojny na území Žilinského kraja 1944-1945. Žilina: PEAR, 2014. s. 11-21.
UHRÍN, Marián: Protivníci 2. slovenskej partizánskej brigády gen. M. R. Štefánika. In: Acta historica Neosoliensia, 2005, roč.8. s. 127-136.
 
UHRÍN, Marián: Obrnené vozidlá Panzer Division Tatra, Vojnová kronika č.2/2019, ročník VIII.Protivníci str.70-73