Kampfgruppe Volkmann

Veliteľ: Major Otto Volkmann
 

ZLOŽENIE:

Pohotovostná skupina poľného výcvikového pluku

- štáb so spojovacou jednotkou
- dve pohotovostné roty po 90 mužov


Čata (Zug) schwere Panzerabwehrkanone

Čata (Pionier zug) niektorej ženijnej školy patriacej pod Heeresgruppe Nord Ukraine

Prieskumné obrnené vozidlá od niektorého výcvikového tankového oddielu

Spolu asi tisíc mužov


Podľa povstaleckých hlásení mala skupina k 4.9.1944 v priestore Trstenej 5 osobných vozidiel, 12 nákladných vozidiel, 5 ťahačov s kanónmi, 1 tank.
K 9.9.1944 mala skupina v priestore Dolného Kubína 1 tank, 2 obrnené vozidlá, 3 nákladné vozidlá, 1 osobné vozidlo, 1 delo a asi 60 mužov.

 

PÔSOBENIE JEDNOTKY NA SLOVENSKU POČAS SNP: 
Zabezpečenie postupu zo severu cez Oravu pri postupe na Liptov a Turiec
 

POSTUP:
Bojová skupina sa sformovala v priestore poľskej Rabky.
4.9.1944 prekročila slovensko-poľské hranice a obsadila rafinériu Vesta v Trstenej.
Bojová skupina postupovala v smere Chyžné - Trstená - Tvrdošín - Podbiel - Krivá.
25.9.1944
zaútočili jednotky Kampfgruppe Volkmann spoločne s SS Kampfgruppe Schäfer na Dolný Kubín, ktorý následne obsadili.


 


ZDROJE:

UHRÍN, Marián: Pluk útočnej vozby 1944. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2012.

PREČAN, Vilém: SNP. Nemci a Slovensko. s. 524.
ŠIMUNIČ, Pavel: Michal Širica. In: KORČEK, Jan (et al.): Zabudnutí velitelia. Banská Bystrica: Múzeum SNP, 1990.