Kommandant rückwärtiges Armeegebiet 531
Korück 531

Veliteľ: Generalmajor Ernst von Bauer (sídlil v Michalovciach)
 

ZLOŽENIE:

6 zabezpečovacích práporov

Armádna škola zbraní

Oddiel tankových stíhačov XXXXIX. horského zboru

2 Poplachové roty armádneho ženijného náčelníka

Poplachová rota armádneho náčelníka pre spojenie

154. Reserve Division
od 1.9.1944 - 154. Feld-Ausbildung Division
Veliteľ: Generalleutnant Alfred Thielmann

- Reserve-Grenadier-Regiment 56 (od 1.9.1944 Grenadier-Feldausbildungs-Regiment 562)
- Reserve-Grenadier-Regiment 223
(od 1.9.1944 Grenadier-Feldausbildungs-Regiment 56)
- Reserve-Grenadier-Regiment 255
 (od 1.9.1944 Grenadier-Feldausbildungs-Regiment 223)
- Artillerie-Abteilung 24 (
od 1.9.1944 Artillerie-Feldausbildungs-Abteilung 1054)
- Pionier-Bataillon 24 (
od 1.9.1944 Pionier-Feldausbildungs-Bataillon 1054)

 

PÔSOBENIE JEDNOTKY NA SLOVENSKU POČAS SNP: 
Úloha pri vstupe na slovenské územie - odzbrojiť na východnom Slovensku pôsobiacu slovenskú 2. pešiu divíziu a všetky slovenské služobne ležiace vo vnútri úsekov.

POSTUP:

Bojová skupina veliteľa tylového armádneho priestoru 531 najskôr odzbrojila slovenské jednotky v Humennom, pričom následne postupovala smerom na Medzilaborce. Pri postupe sa zamerala hlavne na Laboreckú dolinu a priestor Lupkovského priesmyku.
 


ZDROJE:

PAŽÚR, Štefan: Príslušníci Východoslovenskej armády v protifašistickom odboji. In: PAŽÚR, Štefan (ed.): Východoslovenská armáda a odboj. Banská Bystrica: DATEI, 1992.
PAŽÚROVÁ, Helena: Východoslovenská armáda. Horúce leto 1944 na východnom Slovensku. Banská Bystrica: Múzeum SNP v Banskej Bystrici, 2012.

PREČAN, Vilém: Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko 1944 – Dokumenty. Epocha, 1971.

UHRÍN, Marián: Pluk útočnej vozby 1944. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2012.