SS-Kampfgruppe Dietz

Kampfgruppe Dietz bola urýchlene vytvorená na konci augusta 1944, pre potreby pacifikácie Slovenska po vypuknutí Slovenského národného
povstania. Jej mužstvo pochádzalo zo školy pancierových granátnikov v Prosečnici (SS-Panzergrenadierschule Kienschlag) a SS-Pz.Gren.A.u.E.Btl.17 v Jihlave. Neskôr bola pravdepodobne doplnená aj mužstvom z SS-Pz.Gren.A.u.E.Btl.10 z Brna.


ZLOŽENIE BOJOVEJ SKUPINY:

Veliteľ: SS-Sturmbannführer Sepp Dietz (narodený 13.11.1909)
Kampfgruppe sa skladala zo štábu a štyroch rôt (1.-4. Kompanie)

 

PÔSOBENIE JEDNOTKY NA SLOVENSKU POČAS SNP: 

2. september 1944 bola presunutá do Nitry.
3. september 1944: bola podriadená pod velenie Kampfgruppe „Schill“, ktorá ju nasadila do priestoru Zlatých Moraviec, čím mala chrániť Nitru z východného smeru.
4. september 1944 sa obe Kampfgruppe pod hrozbou povstaleckého útoku na Zlaté Moravce stiahli z mesta na líniu  Neverice-Beladice-Tesáre nad Žitavou-Mlyňany.
12. september 1944 prelomila obranné postavenia povstaleckej armády.
14. september 1944 SS-Sturmbannführer Dietz vyslal na prieskum k Sv. Beňadiku malú jednotku, ktorá sa premiestňovala na troch nákladných automobiloch a niekoľkých motocykloch. Pri okraji obce Tekovské Nemce narazili nemecké jednotky na povstaleckú obranu a po približne hodinovej prestrelke sa stiahli, pričom utrpeli straty minimálne 8 padlých.

Ďalšie nasadenie Kampfgruppe Dietz sa preto sústredilo výhradne na zabezpečovacie úlohy a nepodnikala žiadne ofenzívne akcie. Kampfgruppe bola poverená úlohami na zabezpečenie priestoru na území Slovenska až do konca januára 1945. Územie Slovenska opustila 2.februára 1945, keď sa stala súčasťou SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 86 Schill, ktorý patril do novovzniknutej 32. SS-Freiwilligen Grenadier Division 30. Januar.

 

 


ZDROJE:

PFEIFFER, Roland: Die SS-Kampfgruppe „Dietz“ in der Slowakei, September 1944. In: Der Freiwillige, 2002, č.6. s.20-21.
KLUBERT, Tomáš: Smrť sa volala Schill. Bratislava: Ústav Pamäti národa. 2014.