Sturm Regiment Pz. AOK 1

POPIS:    

Jednalo sa o Sturm Regiment teda útočný pluk (ďalej Sturm-Rgt.Pz. AOK 1), ktorý slúžil ako pohyblivá záloha 1. Panzerarmee (1. tankovej armády). Od 20. augusta 1944 bol vyčlenený k dispozícii priamo hlavnému veliteľstvu skupiny armád Severná Ukrajina. Počas operácie Kartoffelernte bol Sturm-Rgt.Pz. AOK 1 podriadený Nemeckému veliteľovi pre obranu Beskýd (Generalmajor Josef von Rintelen).

 

ZLOŽENIE:

 Štáb
Velit Oberst Friedrich Schmidt

 I.Grenadier-Regiment 72

 II. Feld Ersatz Regiment Pz. AOK 1

 I./SS-Artillerie Regiment 18
Velit SS-Sturmbannführer Karl Hoffmann

1. Batterie (SS-Obersturmführer Glöckle)
2. Batterie (SS-Obersturmführer Fiedler)
3. Batterie (SS-Obersturmführer Hahnel)

Pozn. I/SS-Artillerie Regiment 18 bol súčastou
Sturm-Rgt.Pz. AOK 1 iba do 3.9.1944, následne sa jednotka vrátila k materskej SS-KGr. Schäfer.

 Panzerspähzug /24. Panzer Division

Spolu cca 2.500 mužov (stav k 31.augustu 1944).

 

VÝZBROJ:

Sd.Kfz.222
Sd.Kfz.231 (8-Rad)
Raupenschlepper Ost (RSO)
10,5 cm leFH 18/40
7,5 cm PaK 40
2 cm FlaK 38
7,5 cm IG 18
8 cm GrW 34
15 cm hrubá húfnica vz.25 (zaradené počas bojov kežmarskej posádke ako koristné)
 


PÔSOBENIE POČAS SNP: 

Úloha: Prejsť poľsko-slovenské hranice severne od Kežmarku, obsadiť Poprad a následne preraziť do údolia Hronu a postupom na západ zaútočiť na Brezno. Nemecké jednotky by tak dokázali blokovať povstalecké územie z východu, čím by zamedzili prenikaniu povstaleckých a partizánskych jednotiek na východné Slovensko a naopak.

30.august 1944: jednotky
Sturm-Rgt.Pz. AOK 1 sa zhromažďujú v skorých ranných hodinách v priestore poľského mesta Nowy Sącz. Popoludní prekračujú hranice a obsadzujú priestor Mníška nad Popradom. Vo večerných hodinách vstupujú jednotky do Kežmarku.

31.august 1944: v skorých ranných hodinách (cca 5.00 h) odrážajú jednotky Sturm-Rgt.Pz. AOK 1 povstalecký útok na Kežmarok. Neskôr boli jednotkami Sturm-Rgt.Pz. AOK 1 slováci z Kežmarku vytlačení. Postupne bola dobytá Spišská Sobota. V podvečerných hodinách (cca 17.00 h) zaútočil spolu s jednotkami SS-Kampfgruppe Schäfer na Poprad a následne ho aj obsadil.

1.september 1944: v ranných hodinách jednotky
Sturm-Rgt.Pz. AOK 1 definitívne obsadzujú Poprad.

2.september 1944: pri útoku smerom na juh od Popradu obsadzujú hlavné časti jednotky Sturm-Rgt.Pz. AOK 1 Kvetnicu a Hranovnicu. Útok pokračoval aj v smere na východ na Levoču.

3.september 1944: jednotky Sturm-Rgt.Pz. AOK 1 obsadzujú Vernár a vo večerných hodinách stoja prvosledové jednotky na križovatke ciest pred Telgártom.

4.september 1944: aj napriek silnému odporu povstaleckých vojsk, obsadzujú jednotky Sturm-Rgt.Pz. AOK 1 Telgárt.

5.september 1944: po niekoľkodňových ťažkých bojoch obsadzujú jednotky
Sturm-Rgt.Pz. AOK 1 Spišskú Novú Ves.

6.september 1944: povstalecké jednotky vytlačajú Sturm-Rgt.Pz. AOK 1 z Telgártu. Bojová línia sa na dlhší čas ustálila na čiare Zbojnícka – svahy severne od Telgártu – výšiny západne od Telgártu – svahy asi 400 m východne od železničnej stanice Telgárt – východné svahy kóty 1057 – Skalica, kóta 1398 – kóta 1245.

11.september 1944: jednotky Sturm-Rgt.Pz. AOK 1 boli z tejto oblasti presunuté a nahradili ich zabezpečovacie prápory veliteľstva Korück 531 a 154. Reserve Division. 


Pešie jednotky Sturm-Rgt.Pz. AOK 1.
Na prevoz minometov používajú pechotné káry If.8.
Cesta Huncovce - Kežmarok. Na pozadí Vysoké Tatry.
(30.august 1944)Obrnené jednotky Sturm-Rgt.Pz. AOK 1 tvorili obrnené vozidlá
z Aufsklärung Abt.24. Na tejto fotografii je ťažké obrnené vozidlo
Sd.Kfz.231 (8-Rad), na vozidle vidieť názov Michael a znak 24.Panzer Division.
Cesta Huncovce - Kežmarok. Na pozadí Vysoké Tatry.
(30.august 1944)
Čata obrnených vozidiel mala vo výzbroji aj ľahké obrnené vozidlá Sd.Kfz.222
(na vozidle vidieť znak 24.Panzer Division). Za vozidlom je SS-Oberscharführer
od I/SS-Art.Abt.18, ktorý bol pridelený k Sturm-Rgt.Pz. AOK 1.
Vzadu ťažké obrnené vozidlo Sd.Kfz.231 (8-Rad).
Cesta Huncovce - Kežmarok. Na pozadí Vysoké Tatry.
(30.august 1944)Zajatí povstaleckí vojaci niektorou z jednotiek Sturm-Rgt.Pz. AOK 1.
Veľká Lomnica. Na pozadí Vysoké Tatry.
(august 1944)
 

 


ZDROJE:

NOSKO, Július: Takto bojovala povstalecká armáda. Bratislava: NVK International, 1994.
PREČAN, Vilém: Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko 1944 – Dokumenty. Epocha, 1971.

UHRÍN, Marián: Pluk útočnej vozby 1944. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2012.
TAKÁČ, Ladislav: Nezabudnite na Telgárt. Banská Bystrica: Admini, 1992.
TIEKE, Wilhelm – REBSTOCK, Friedrich: Im letzten Aufgebot 1944-1945. Die Geschichte der 18. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Horst Wessel. Coburg: Nation Europa Verlag, 2000.
MANIAK, Marcel: Protifašistický odboj v okrese Poprad a Kežmarok: Jadro 2014.