18. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division
 Horst Wessel


ZLOŽENIE DIVÍZIE (17.10.1944)


Štáb

Veliteľ:
SS-Brigadeführer August-Wilhelm Trabandt
Ia:        Major i.G./
SS-Sturmbannführer Günther H. Wind
Ib:       SS-Obersturmbannführer Heinrich-August Barner / SS-Hauptsturmführer Helmut Meyer
Ic:        SS-Hauptsturmführer Erich Stüber
IVa:     SS-Sturmbannführer Hans-Michael Schottes
IVb:     SS-Obersturmbannführer Dr. Albrecht Wiehler


SS-Panzer Grenadier Regiment 39
(39. pluk tankových granánikov SS)  
Veliteľ: SS-Standartenführer Heinrich Petersen
I.Bataillon (SS-Hauptsturmführer Ernst Hoyer / SS-Hauptsturmführer Ernst Meyer)
II.Bataillon (SS-Hauptsturmführer Fritz Herwegh)
III.Bataillon (SS-Sturmbannführer Josef Schumacher)

SS-Panzer Grenadier Regiment 40 (40. pluk tankových granátnikov SS)
V
eliteľ: SS-Sturmbannführer Ernst Schäfer
I.Bataillon (SS-Sturmbannführer Julius Riepe)
II.Bataillon (SS-Sturmbannführer Herbert Teufel)
III.Bataillon (SS-Sturmbannführer Kurt Prochaska)

SS-Artillerie Regiment 18 (18. delostrelecký pluk SS) 
Veliteľ: SS-Standartenführer Hans Blume
I.Abteilung (SS-Sturmbannführer Karl Hoffmann)
II.Abteilung (SS-Hauptsturmführer Heinrich Köhler)
III.Abteilung (SS-Hauptsturmführer Herbert Zeder)
IV.Abteilung (SS-Sturmbannführer Alfred Förster)

SS-Panzer-Aufklärung Abteilung 18 (18. obrnený prieskumný oddiel SS)
Veliteľ: SS-Hauptsturmführer Sonne /
SS-Hauptsturmführer Claus von Fehrentheil

SS-Panzer Abtielung 18 (18.tankový oddiel SS)
Veliteľ: SS-Hauptsturmführer Franz Wunsch

 

VÝZBROJ
Pz.Kpfw.II
Pz.Kpfw.III
Pz.Kpfw.IV
StuG-III
Sdkfz.250
Sdkfz.251
10,5 cm leFH18
2 cm FlaK38

 

PÔSOBENIE DIVÍZIE NA SLOVENSKU POČAS SNP

Z operačného a taktického pohľadu zohrala táto nemecká jednotka rozhodujúcu úlohu pri potlačení povstania na Slovensku 1944. V tomto prehľade sú uvedené dôležité udalosti, týkajúce sa pôsobenia divízie počas SNP. Pred začiatkom Generálnej ofenzívy boli jednotky divízie rozdelené na 3 časti (tzv. plukovné skupiny).
 

Ľavá plukovná skupina  
Veliteľ: SS-Standartenführer Petersen
Nástup v priestore Lučenca
Zloženie:
SS-Panzer Grenadier Regiment 39
- II. a III.Bataillon
SS-Panzer Abteilung
- I./SS-Panzer Abteilung 18 (SS-Obersturmbannführer Flintermann)
- štáb Pz.Abt.
II./SS-Artillerie Regiment 18 (SS-Hauptsturmführer Köhler)
- 2 batérie 10,5 cm leFH18


Stredná plukovná skupina  
Veliteľ: SS-Hauptsturmführer Sonne
Nástup v priestore Rimavskej Soboty
Zloženie:

SS-Panzer Aufklärung Abteilung 18 + štáb a zásobovacie jednotky
- 2.Kompanie/Schwimmwagen (SS-Untersturmführer Zipser)
- 3.Kompanie/Schwimmwagen a schwere Kompanie (SS-Hauptsturmführer Claus von Fehrentheil)
- 4.Kompanie (Rekruten) (SS-Untersturmführer Gasper)
3./SS-Panzer Abteilung 18 (SS-Hauptsturmführer Wunsch, SS-Untersturmführer Christiansen)


Pravá plukovná skupina  
Veliteľ: SS-Sturmbannführer Schäfer
Nástup v priestore Tornale
Zloženie:
SS-Panzer Grenadier Regiment 40 (vel.SS-Sturmbannführer Ernst Schäfer)
- I., II. a III. Bataillon
II./SS-Panzer Abteilung 18 (vel.SS-Obersturmführer Dirks / SS-Oberscharführer Schilb)
I./SS-Artillerie Regiment 18 (SS-Sturmbannführer Hoffmann)
- 1.Batterie (SS-Obersturmführer Glöckle /
SS-Untersturmführer Brücker)
- 2.Batterie (SS-Obersturmführer Fiedler /
SS-Untersturmführer Beilner)

 

18.október 1944
Začiatok generálnej ofenzívy nemeckých jednotiek proti slovenským povstaleckým silám. Divízia bola rozdelená do 3 útočných bojových skupín.
V oblasti Lučenca sa nachádzala bojová skupina (veliteľ SS-Standartenf.Heinrich-Andreas Petersen), ktorá pozostávala z SS-Pz.Gren.Rgt 39, konkrétne z práporov tankových granátnikov I/SS-Pz.Gren.Rgt 39 (veliteľ SS-Hstuf.Ernst Hoyer), II/SS-Pz.Gren.Rgt 39 (veliteľ SS-Hstuf.Fritz Herwegh) a III/SS-Pz.Gren.Rgt 39 (veliteľ SS-Stubaf.Josef Schumacher), delostreleckého oddielu II/SS-Art.Rgt 18 (veliteľ SS-Hstuf.Heinrich Köhler), štábu SS-Pz.Abt 18 spolu s tankovou rotou 1/ SS-Pz.Abt 18  (veliteľ SS-Ostuf.Flinterman).
V oblasti Rimavskej Soboty sa nachádzala bojová skupina (veliteľ SS-Hstuf.Heinrich Sonne). Jeho súčasťou bol SS-Pz.Aufkl.Abt. 18 s prieskumnými rotami 2/ SS-Pz.Aufkl.Abt. 18 (veliteľ SS-Ustuf.Zipser), 3/ SS-Pz.Aufkl.Abt. 18 (SS-Ustuf.Klein), 4/ SS-Pz.Aufkl.Abt. 18 (veliteľ SS-Ustuf.Gasper), rota obrnených vozidiel Schwere Kp. (veliteľ SS-Hstuf. von Fahrentheil)  a tankovou rotou 3/SS-Pz.Abt 18 (veliteľ SS-Hstuf. Wunsch).
V oblasti Tornale sa nachádzala bojová skupina (veliteľ SS-Stubaf. Ernst Schäffer). Bola zložená z práporov tankových granátnikov I/SS-Pz.Gren.Rgt 40 (veliteľ SS-Stubaf. Julius Riepe), II/SS-Pz.Gren.Rgt 40 (veliteľ SS-Stubaf. Herbert Teufel) a III/SS-Pz.Gren.Rgt 40 (veliteľ SS-Stubaf. Kurt Prochaska). Ďalej delostrelecký oddiel I/SS-Art.Rgt 18 (veliteľ SS-Stubaf. Karl Hofmann) a tanková rota 2/SS-Pz.Abt 18  (veliteľ SS-Ostuf. Dirks).

19.október 1944
Bojová skupina SS-Stubaf. Ernsta Schäffera (ďalej KGr. SCHÄFER) zaútočila z východiskového postavenia na povstalecké obranné postavenia, do večera obsadila obce Chyžné, Turčok a Mokrá Lúka.
Zároveň z oblasti Rimavskej Soboty zaútočila aj stredná skupina SS-Hstuf. Heinricha Sonneho (ďalej len KGr. SONNE), avšak jej postup uviazol pri Rimavskej Bani na jednom železničnom priecestí, kde povstalci postavili zátarasy a silnou paľbou zastavili nemecký postup.

20.október 1944
07.10 h začala KGr. SCHÄFER postupovať cez obec Chyžné smerom na Revúcu.  V popoludňajších hodinách Revúca padla. Útok pokračoval smerom na Muráň, ktorý bol obsadený krátko pred 18.00 h, čím Nemci ohrozili dôležitú zásobovaciu cestu Telgárt - Tisovec. V obci Muráň veliteľ bojovej skupiny rozdelil jednotku na 2 časti. Silnejšia časť KGr. SCHÄFER vyzbrojená tankami a obrnenými vozidlami, mala smerovať na Tisovec. Slabšia časť KGr. SCHÄFER tlačila povstalcov smerom na severovýchod a po ťažkom nočnom boji obsadila horské letisko pri Muránskej Hute.
Bojová skupina SS-Standartenf. Heinrich-Andreasa Petersena (ďalej KGr. PETERSEN) nedostala ani v tento deň rozkaz k útoku.

21.október 1944
Silnejšia časť KGr. SCHÄFER zvádzala ťažké boje smerom na Tisovec. V doobedňajších hodinách prenikli lesmi jej časti do tyla povstalcov a okolo 15.00 h obsadili jej jednotky Tisovec. Ďalší postup obrnených vozidiel zastavili povstalci tým, že spustili z viaduktu južne od železničnej zastávky Tisovec-Bánovo lokomotívu a 6 vagónov naložených kamením.
Slabšia časť KGr. SCHÄFER prenikla ráno do Červenej Skaly, kde obsadila železničnú stanicu a výšinu Grúň. V doobedňajších hodinách zvádzala ťažké boje s povstaleckými jednotkami, ktoré sem boli narýchlo prevelené z dôvodu dobytia Červenej Skaly nazad. Cieľom bolo obnovenie spojenia s povstaleckými jednotkami pri Telgárte. Do bojov sa okolo 11.00 h zapojil aj povstalecký obrnený vlak „Masaryk“, ktorý ale po poškodení počas bojov ustúpil do Zvolena.
KGr. SONNE sa stále nevedela prebojovať cez povstalecké pozície pri Rimavskej Bani.

22.október 1944
Do bojov zasiahla konečne aj KGr. PETERSEN. Skupina bola rozčlenená na 2 časti.
Prvá postupovala z Lučenca na Detvu. Bola zložená z II/SS-Pz.Gren.Rgt 39, II/SS-Art.Rgt 18, 4 tankov a 4 obrnených vozidiel.
Druhá časť bojovej skupiny, zložená z III/SS-Pz.Gren.Rgt 39 s podporou 3 tankov a 3 obrnených vozidiel, podporila uviaznutý postup KGr. SONNE.
Počas postupu druhej časti bojovej skupiny KGr. PETERSEN cez Poltár v smere na Kokavu n/Rimavicou, prenikli hlavné sily prvej časti bojovej skupiny KGr. PETERSEN do Tomášoviec a o 10.00 h obsadili Lovinobaňu. V tento deň bola dobitá aj Mýtna, ktorá sa nachádza 16 km od Lučenca. Postup sa zastavil pred líniou poľných opevnení v priestore obce Podkriváň. 

23.október 1944
Silnejšia časť KGr. SCHÄFER ostala zablokovaná pri Tisovci. Slabšia časť KGr. SCHÄFER čelila silnému protiútoku povstaleckých síl s podporou obrneného vlaku Hurban pri Červenej Skale. Pri tomto protiútoku stratili Nemci výšinu Grúň, vďaka čomu sa mohli odrezané povstalecké jednotky presunúť cez Šumiac do Heľpy, kde zaujali obranné postavenie.
KGr. SONNE dobila konečne Kokavu n/Rimavicou, kde veliteľ SS-Hstuf. Heinrich Sonne nechal ako okupačnú jednotku prieskumnú rotu 4/ SS-Pz.Aufkl.Abt. 18.
Zvyšok SS-Pz.Aufkl.Abt. 18 spolu s III/SS-Pz.Gren.Rgt 39 sa presúval cez Klenovec a Hnúšťu do Tisovca. Veliteľský štáb KGr. SONNE spolu so zásobovacou rotou zostal v Hrachove.


24.október 1944
Obe časti KGr. SCHÄFER zaútočili súčasne na Brezno n/Hronom.
Slabšia časť KGr. SCHÄFER zvádzala boje s povstaleckými jednotkami, podporovanými obrneným vlakom „Masaryk“ pri Červenej Skale.
Silnejšia časť KGr. SCHÄFER spolu s pripojeným SS-Pz.Aufkl.Abt. 18 a s III/SS-Pz.Gren.Rgt 39 nedosiahla požadovaných výsledkov.
Hlavné sily KGr. PETERSEN útočili z Podkriváňa na Detvu. Jedna z jej bojových kolón v tento deň dosiahla sedlo Prašivá severovýchodne od Podkriváňa a postupovala smerom na Hriňovú. 

25.október 1944
Havné sily KGr. PETERSEN zaistili priestor Detva-Detvianska Huta-Podkriváň, kde jednotky nadviazali spojenie s III/SS-Pz.Gren.Rgt 39.
Jednotky silnejšej časti KGr. SCHÄFER uvoľnili zatarasenú cestu pod viaduktom Tisovec-Bánovo.
Prieskumné jednotky SS-Pz.Aufkl.Abt. 18 (bez 4/ SS-Pz.Aufkl.Abt. 18, ktorá ostala v Kokave n/Rimavicou) spolu s tankami z 3/SS-Pz.Abt 18 prenikli k poľnému letisku Rohozná. Popoludní obsadili mesto Brezno n/Hronom. V širšom priestore Rohoznej povstalci zničili s bazookou obrnený transportér.

26.október 1944
KGr. SCHÄFER zabezpečila západnú časť v okolí Podbrezovej.  
KGr. SONNE obsadila okolie Podbrezovej a aj dedinu Lopej a zabezpečila severovýchodnú oblasť. Západne od Podbrezovej zničili povstalci jeden StuG-III
Prieskumné jednotky SS-Pz.Aufkl.Abt. 18 a tanky z 3/SS-Pz.Abt 18, ktoré obsadili deň predtým Brezno n/Hronom, dotankovali svoje vozidlá a doplnili muníciu.
Veliteľský štáb SS-Pz.Aufkl.Abt. 18 zostal stále v Hrachove.
KGr. PETERSEN zaútočila spolu s SS Schill o 07.00 h na Zvolen. KGr. PETERSEN postupovala z Detvy smerom na Očovú, Zvolenskú Slatinu, Zolnú, Sebedín a Bečov. V tento deň dosiahla Zvolen.

27.október 1944
Začal sa veľký útok na Banskú Bystricu. Na centrum povstania útočili jednotky bojovej skupiny SS Schill, divízie Tatra, brigády SS Dirlewanger.
Údolím rieky Hron útočila aj KGr. SCHÄFER spolu s SS- Pz. Abt 18 na Banskú Bystricu. Obrnené vozidlá tejto jednotky vstupujú do Banskej Bystrice okolo 11.30 hod.
Štáb divízie bol po obsadení Banskej Bystrice presunutý do sanatória - kúpele na Sliači.

28.október 1944
Divízne jednotky SS-Pz.Gren.Rgt 40, 2/SS-Pz.Abt 18 spolu s SS-KGr.SCHILL, SS-Brig. DIRLEWANGER zabezpečovali severne od Banskej Bystrici, v priestore Liptovská osada-Korytnica-Kalište-Donovaly-Staré Hory zaistenie oblasti a likvidáciu posledných povstaleckých jednotiek v tomto priestore.
2/SS-Pz.Abt 18, ktorej velil SS-Ostuf. Dirks, zabezpečovala obkľučovací manéver veliteľského sídla povstaleckého generála Rudolfa Viesta. Po príchode do priestoru však Nemci zistili, že sídlo bolo prázdne a generál Rudolf Viest utiekol do hôr.

30.október 1944
V Banskej Bystrici sa uskutočnil víťazný pochod a slávnostná prehliadka pred slovenským prezidentom Dr. Jozefom Tisom a Obergrupennführerom Hermannom Höflem.
Z divizie sa zúčastnil len štáb divízie, štáb KGr.SCHÄFER a malá jednotka. Ostatné jednotky ešte zasahovali do bojov, alebo zabezpečovali mesto Banská Bystrica.
SS-Brigadeführer Wilhelm Trabandt
(veliteľ divízie), Günther Wind(major i.G.)a velitelia plukov Petersen a Schäfer boli dekorovaní Slovenským vyznamenaním.

  

DIVÍZIA V POVSTANÍÚtočné delo StuG.III ausf.G s granátníkmi divízie Horst Wessel.
Staré hory (október 1944)Granátníci z divízie Horst Wessel.
Moštenica (október 1944)


SS-Standartenführer Petersen

ako veliteľ SS-Panzer Grenadier Regiment 39 vo veliteľskom vozidle
Kfz.15 Horch (ev.č. SS 500857) na prvej prehliadke,
ktorá sa odohrala v Banskej Bystrici už 29. októbra 1944


 

VELITELIA


veliteľ divízie
SS-Brigadeführer August-Wilhelm Trabandt

 

 


veliteľ SS-Panzer Grenadier Regiment 39
SS-Standartenf.Heinrich-Andreas Petersen

 


veliteľ SS-Panzer Grenadier Regiment 40

SS-Sturmbannführer Ernst Schäfer
 veliteľ SS-Panzer-Aufklärung Abteilung 18
SS-Hauptsturmführer Sonne
 

 


ZDROJE:
TIEKE, Wilhelm – REBSTOCK, Friedrich: Im letzten Aufgebot 1944-1945. Die Geschichte der 18. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Horst Wessel. Coburg: Nation Europa Verlag, 2000.
UHRÍN, Marián: Pluk útočnej vozby 1944, Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2012.
KLUBERT Tomáš - Obrnené jednotky v Slovenskom národnom povstaní
http://www.axishistory.com/axis-nations/119-germany-waffen-ss/germany-waffen-ss-divisions/1304-18-ss-freiwilligen-panzergrenadier-division-horst-wessel