154.Reserve Division

(154.Feldausbildungs Division)
 

V auguste 1944 boli k 154.Reserve Division pričlenené zvyšky 174.Reserve Division. Divízia tak bola nanovo reorganizovaná.

ZLOŽENIE DIVÍZIE:

Reserve Grenadier Regiment 56
Reserve Grenadier Bataillon 171
Reserve Grenadier Bataillon 455
Reserve Grenadier Bataillon 514

Reserve Grenadier Regiment 223
Reserve Grenadier Bataillon 192
Reserve Grenadier Bataillon 440
Reserve Grenadier Bataillon 465

Reserve Artillerie Abteilung 24

Reserve Pionier Bataillon 24
 

Od 1.októbra 1944 bol k 154.Reserve Division dodatočne pričlenený Feldausbildungs Regiment Nordukraine a divízia bola premenovaná na 154.Feldausbildungs Division.


VELITEĽ DIVÍZIE:
Generalleutnant Alfred Thielmann (1.október 1944 – 19.december 1944)
Generalleutnant Dr. Friedrich Altrichter (19.december 1944 – 11.február 1945)

 

NOVÉ ZLOŽENIE OD 1.10.1944:

Grenadier (Feldausbildungs) Regiment 562 (mužstvo z Feldausb. Rgt. Nordukraine)
I.  Grenadier (Feldausbildungs) Bataillon
II. Grenadier (Feldausbildungs) Bataillon

Grenadier (Feldausbildungs) Regiment 563 (mužstvo z Res. Gren. Rgt. 56 - (Btl. 171, 192))
I. Grenadier (Feldausbildungs) Bataillon
II. Grenadier (Feldausbildungs) Bataillon

Grenadier (Feldausbildungs) Regiment 564 (mužstvo z Res. Gren. Rgt. 223 (Btl. 465, 440))
I. Grenadier (Feldausbildungs) Bataillon
II. Grenadier (Feldausbildungs) Bataillon

Artillerie (Feldausbildungs) Abteilung 1054 (vytvorený z Res. Art. Abt. 24)
1. Batterie
2. Batterie
3. Batterie
4. Batterie

schwere Bataillon 1054 (mužstvo z Res. Gren. Btl. 455)

Pionier (Feldausbildungs) Bataillon 1054 (mužstvo z Res. Pi. Btl. 24)


Pozn.od apríla 1945 bola 154.Feldausbildungs Division premenovaná na 154.Infanterie Division.

 

PÔSOBENIE DIVÍZIE NA SLOVENSKU POČAS SNP:

Od 10.septembra 1944 bola 154.Reserve Division podriadená Armeegruppe Heinrici a na územie Slovenska sa následne dostala 11.septembra 1944, keď bola umiestnená do okolia Prešova. Pravdepodobne spadala pod velenie Kommandant rückwärtiges Armeegebiet 531 (Korück 531), na čele ktorého stál Generalmajor Ernst von Bauer. V tomto období plnila rôzne zabezpečovacie úlohy na východnom Slovensku. Zúčastnila sa odzbrojenia slovenskej 2.pešej divízie a zasiahla aj do neskorších bojov s povstalcami na území východného Slovenska v okolí línie Poprad – Spišská Nová Ves. Neskôr bola divízia presunutá do oblasti Ružomberka, kde dorazila 5.novembra 1944, avšak bez dvoch Bataillon-ov. V priestore Oravy a Liptova vykonávala trestné výpravy proti tamojším partizánskym skupinám. Väčších výprav sa zúčastnila 28.novembra 1944, 12.decembra 1944 (Zuberec – Huty) a 5.januára 1945 (Liptovský Mikuláš).  

           
 

ZDROJE:

Dokumenty:  
Večerné hlásenie nemeckého veliteľa na Slovensku z 5. 11. 1944
Večerné hlásenie nemeckého veliteľa na Slovensku z 28. 11. 1944
Večerné hlásenie nemeckého veliteľa na Slovensku z 12. 12. 1944
Večerné hlásenie nemeckého veliteľa na Slovensku z 5. 1. 1945

SCHÖNHERR, Klaus: Die Niederschlagung des slowakischen Aufstandes im Kontext der deutschen militärischen Operationen, Herbst 1944. In: Bohemia Band, 2001, č. 42. s. 39-61.

https://portal.ehri-project.eu/units/de-002525-rh_26_154
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/FeldAusbDiv/154FeldAusbDiv.htm
http://www.axishistory.com/books/150-germany-heer/heer-divisionen/3132-154-feldausbildungs-division