WW2 - Slovensko - fakty

 

Fakty o udalostiach, vojenských operáciach, bojových útvaroch, technike ... to všetko spojené s obdobím 2.svetovej vojny na Slovensku   


    Unternehmen Sudwind - udalosti pred operáciou (1.časť)
    Nemecké tanky v ČSĽA
    Ján Takáč - slovák z SS divízie Frundsberg
    Gustav Wendrinský - slovák z SS divízie Florian Geyer
    Nemecké pancierové vlaky a ich použitie na území Slovenska
    Bojové nasadenie sPzAbt 503/FHH na Slovensku
    W.Venohr: 36 otázok o ťažení na Slovensku počas SNP
     


 

  SNP - odzbrojenie poľnej armády na východnom Slovensku III.


 

  SNP - situácia na Slovensku pred príchodom nemeckých vojsk II.


 

  SNP - situácia na východnom fronte pred vypuknutím povstania I.
n   Operácia Südwind - 2.časť (pridané 22.11.2011) )  ...nové !!!
n   Operácia Südwind - 1.časť (pridané 3.11.2011) )  ...nové !!!
n   SNP - Boje pri Starej Kremničke 5.10.1944 (pridané 2.3.2010) )
n   Oslobodenie Pezinka v apríli 1945 (pridané 23.10.2009) )
n SNP - Bitka v Strečnianskom priesmyku 29.8. - 4.9.1944 (pridané 14.10.2009) )
n   Nemecká taktika v Karpatoch (pridané 11.2.2008)
n   18.SS Divízia Horst Wessel počas SNP - III. (pridané 15.7.2007) )
n   18.SS Divízia Horst Wessel počas SNP - II. (pridané 19.3.2007)
n   18.SS Divízia Horst Wessel počas SNP - I. (pridané 2.2.2007)
n   Dies Irae: Posledné dni Banskej Bystrice pred obsadením 1944 (pridané 23.2.2007)
n   Pohotovostné oddiely Hlinkovej Gardy (pridané 6.10.2007)
n   Príslušníci HG vo výcvikovom tábore SS v Sennheime (pridané 23.12.2007)
n   Pamätník Nemecká - stála expozícia (pridané 10.9.2007)
n Špeciálne protipartizánske jednotky na Slovensku - skupina JOZEF - I. (pridané 6.8.2007)
n   Misia generála Otta (pridané 9.2.2007)
n   Výstava ukoristených sovietskych zbraní v Bratislave – október 1941 (pridané 28.3.2006)
n   Boje o Bratislavu - apríl 1945 (pridané 19.1.2006)
n   Slovenská armáda a pohraničné boje s Maďarskom - marec 1939 (pridané 30.12.2005)
n   Slovenská armáda a Poľská kampaň - september/október 1939 (pridané 30.12.2005)
n   Noc v Duklianskom priesmyku na jeseň 1944 (pridané 16.12.2005)
n   Pancierové vlaky počas SNP (pridané 16.12.2005)
n   Ján Nálepka - slovenský dôstojník a partizánsky veliteľ (pridané 4.10.2010)
n   Rudolf Viest - povstalecký generál (pridané 12.3.2010)
n   Ján Golian - povstalecký generál (pridané 9.12.2008)
n   Alexander Mach - minister vnútra SR a veliteľ HG 1939-1945 (pridané 29.11.2008)
n   Ferdinand Čatloš - generál 1.triedy (pridané 19.9.2007)
n   Ján Režňák - slovenské eso číslo 1 na východnom fronte (pridané 29.6.2006)